Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Umumah, gevestigd op August Nobelsstraat 8 bus 8, 9100 Sint-Niklaas. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd conform de GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Verzamelde Persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze diensten als vroedvrouw en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verzamelde gegevens kunnen onder meer zijn:

Naam, adres, en contactgegevens

Gegevens met betrekking tot zwangerschap, bevalling, en postnatale zorg

Financiële gegevens voor facturatie

Doel van Gegevensverwerking

 

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

‌Het bieden van vroedvrouwzorg en gerelateerde diensten

Administratieve verwerking en facturatie

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Bewaartermijn van Gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende een periode van 30 jaar na de laatste interactie met de cliënt. Dit is conform wettelijke vereisten en stelt ons in staat om, indien nodig, de continuïteit van de zorg te waarborgen en te voldoen aan eventuele juridische verplichtingen.

Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

Delen van Gegevens met Derden

Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dergelijke gevallen zullen wij de nodige stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Rechten van de Betrokkene

Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, bezwaar te maken tegen de verwerking, en om beperking van de verwerking te verzoeken. Verzoeken met betrekking tot deze rechten kunnen worden ingediend via info@umumah.be.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen, of verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via info@umumah.be.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om veranderingen in onze diensten weer te geven. Wij raden aan de verklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkt op 02/01/2023